a) echo serca – badanie oceni struktury anatomiczne serca – wielkość komór i przedsionków, budowę i pracę zastawek, kurczliwość mięśnia sercowego oraz przepływ krwi.

b) EKG – ta metoda badania serca polega na rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego. To znaczy, że oceni jak szybko bije serce, wykaże ewentualne zaburzenia rytmu i przewodzenia.